Beginnen met pensioensparen? Ontdek hier de verschillende aanvullende pensioenen voor zelfstandigen!

In het eerste artikel in deze reeks over aanvullende pensioenen voor zelfstandige consultants bespraken we waarom u aan pensioensparen zou willen doen. Bent u overtuigd van de voordelen? Dan is het tijd om een keuze te maken uit de diverse pensioenformules voor professionelen die vandaag op de markt zijn – en dat zijn er heel wat. U wordt geconfronteerd met een resem aan afkortingen en termen zoals IPT, POZ of VAPZ. Maar wat betekenen ze? En vooral: wat houden ze in? Tijd om dieper in deze letters te duiken!

Privé of professioneel?

U kunt aanvullende pensioenovereenkomsten onderschrijven in het kader van een beroepsactiviteit of puur privé. De fiscale en juridische normen en limieten verschillen enorm. Daarom behandelen we in deze reeks artikels beroepsmatige aanvullende pensioenen apart van privépensioenen. Niet alle pensioenvehikels komen aan bod.  Zo zijn het RIZIV-contract, de VAPW en CPT voor contractuelen niet mogelijk voor consultants en interim-managers. We zullen ze in dit artikel dus niet of maar beperkt bespreken. De privépensioenen zijn het onderwerp van de volgende post in deze reeks.

Aanvullende bedrijfspensioenen voor consultants

CPT

De collectieve pensioentoezegging is in de volksmond beter bekend als de ‘groepsverzekering’. Dit pensioenvehikel is een collectieve levensverzekering die een werkgever onderschrijft. Een deel of het geheel van het personeel krijgt een uitkering bij overlijden en/of aanvullend pensioen. De groepsverzekering kan aangevuld worden met een collectieve verzekering gewaarborgd inkomen, hospitalisatieverzekering en ongevallenverzekering.

IPT

De individuele pensioentoezegging is een individuele levensverzekering. Een vennootschap sluit ze af in het voordeel van één persoon, met waarborgen bij leven en/of overlijden. U kunt ze uitbreiden met een verzekering gewaarborgd inkomen en ongevallendekking. De begunstigde bij leven op eindvervaldag is de verzekerde zelfstandige. De begunstigde bij vroegtijdig overlijden kunt u vrij aanduiden in de polis.

POZ

De pensioenovereenkomst voor zelfstandigen is een individuele levensverzekering die een zelfstandige zonder vennootschap kan onderschrijven. Het contract kan voordelen bij leven en/of overlijden omvatten. Dit pensioenvehikel kunt u eveneens uitbreiden met een gewaarborgd inkomen en ongevallenverzekering. Ook hier geldt dat de begunstigde bij leven op eindvervaldag de verzekerde is. De begunstigde bij vroegtijdig overlijden wordt vrij aangeduid in de polis.

VAPZ

Het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen is zonder twijfel het meest aantrekkelijk. In een later artikel zullen we uitgebreid toelichten waarom. Het is een individuele levensverzekering die u als zelfstandige met of zonder vennootschap kunt afsluiten. Ze kan een aanvullend pensioen en/of uitkering bij vroegtijdig overlijden omvatten. Ook aanvullende waarborgen zoals een gewaarborgd inkomen of ongevallenverzekering zijn mogelijk. Een VAPZ kan een sociaal luik bevatten: mits u een bijpremie van ten minste 15 % betaalt, worden extra risicodekkingen, zoals een premievrijstelling bij moederschap, voorzien. Net zoals bij andere pensioencontracten is de verzekeringnemer ook de verzekerde en begunstigde bij leven. Bij vroegtijdig overlijden is de begunstigde een vrij aangeduid persoon.

Veilig en voordelig sparen

U merkt het: pensioenproducten zijn meer dan een verzameling letters. De verschillen zijn soms subtiel en elke formule heeft zijn voor- en nadelen. Eén ding is zeker: geld dat u in een pensioenverzekering stopt, staat veilig, kan fiscaal voordeel geven en levert een mooi rendement op. Net die laatste factoren – het fiscaal voordeel en/of het rendement – bepalen vaak welke pensioenformule een zelfstandige afsluit. Daarom bespreken we in een volgende blogpost het fiscaal en financieel rendement van een aantal van de pensioenproducten die hier aan bod kwamen. Eerst zullen we stilstaan bij de pensioenformules die u privé kunt afsluiten.

« Vorig | Volgend »

logo
Vlieghavenlaan 13
3140 Keerbergen

info@focusontalent.eu
0032(0) 496 54 49 29
0032(0) 15 52 70 74

linkedin-logo_318-50643-png

© Focus on Talent    Privacy Policy    Sitemap