Wilt u als particulier aan pensioensparen doen? Ontdek hier de verschillende aanvullende pensioenen!

In het eerste artikel in deze reeks over aanvullende pensioenen voor zelfstandige consultants bespraken we waarom pensioensparen een goed idee is. In het vorige artikel bespraken we diverse aanvullende pensioenen voor professionelen. Maar als zelfstandige kunt u, net als elke andere persoon, ook privé een pensioenovereenkomst onderschrijven – denk maar aan de vertrouwde klassieke pensioenverzekering. Zo’n privépensioenproduct is niet gekoppeld aan uw onderneming en kan een nuttige aanvulling zijn op de pensioenvehikels voor professionelen. Welke aanvullende pensioenformules bestaan er zoal voor particulieren?

Aanvullende pensioenformules voor particulieren

Het klassieke pensioensparen

Dit pensioencontract is ruim verspreid en is sinds 1986 goed bekend bij de meeste burgers. U kunt deze formule afsluiten als verzekering, maar ook als bankproduct. Dat laatste product is eigenlijk een beleggingsfonds, met de voor- en nadelen van dien. Van het bankproduct mag u een hoger rendement verwachten, maar er is geen enkele rendementsgarantie, laat staan kapitaalsgarantie.

In dit artikel staan we alleen stil bij het verzekeringsproduct. Als verzekeringnemer onderschrijft u een contract met een uitkering op de eindvervaldag of bij vroegtijdig overlijden voor die eindvervaldag. Qua begunstiging heeft u minder vrijheid dan bij de bedrijfspensioenen. De verzekeringnemer is immers meteen ook de verzekerde én begunstigde bij leven. De begunstigde bij overlijden is de huwelijkspartner of wettelijk samenwonende partner, of erfgenamen tot de tweede graad. Voor het aanslagjaar 2020 bedraagt de maximale premie 980 EUR.

Het pensioensparen bis

Dit pensioenvehikel is nieuw sinds 2018 en loopt bijna gelijk met het klassieke pensioensparen. De premieaftrek is groter, maar het fiscaal voordeel iets kleiner. Voor het aanslagjaar 2020 is de maximale premie 1.260 EUR.

Het langetermijnsparen

Dit is een oude formule die al meegaat sinds de jaren 60 van de vorige eeuw. Het concept is vergelijkbaar met het pensioensparen. De verzekeringnemer kan doorgaans een hogere premie dan het pensioensparen fiscaal in rekening brengen, al wijken de fiscale voordelen wel lichtjes af. Maar om fiscale redenen moet, net zoals bij pensioensparen, de verzekerde de verzekeringnemer zijn, die ook de begunstigde bij leven is. De begunstigde bij vroegtijdig overlijden is net zoals bij het pensioensparen de wettelijke echtgenoot of samenwonende partner, of erfgenamen tot de tweede graad. Voor het aanslagjaar 2020 is de maximale premie 2.350 EUR.

In de pijplijn: PEPP

Een pensioenvehikel dat eraan gaat komen, is het PEPP of pan-Europees persoonlijk pensioenproductplan. Dit pensioencontract zou een klassiek stramien volgen: de premie levert een fiscaal voordeel op en de verzekeringnemer is de verzekerde, die ook de begunstigde bij leven is. Het pensioencontract zou binnen de Europese grenzen meeneembaar moeten zijn. Er moeten echter nog heel wat horden worden genomen eer het PEPP op de markt te vinden zal zijn, waarvan de fiscale niet de minste zijn. Dit product zal dus nog even op zich laten wachten.

Pensioensparen is veilig en voordelig

In dit artikel kunnen we eigenlijk dezelfde conclusie trekken als in het vorige. De verschillen tussen verschillende pensioenformules zijn subtiel en elke formule heeft zijn voor- en nadelen. Sowieso geldt dat geld dat u via een pensioenproduct spaart, doorgaans veilig staat en u fiscaal voordeel en een mooi rendement kan opleveren.

Het zijn net die laatste factoren – het fiscaal voordeel en/of het rendement – die vaak bepalen welke pensioenformule een zelfstandige afsluit. Daarom bespreken we in onze volgende blogpost het fiscaal en financieel rendement van een aantal van de pensioenproducten voor professionelen en particulieren die we in deze artikelreeks behandelden. Op basis van die analyse wordt duidelijke welke formule voor u de eerste keuze is.

Lees ook de andere artikels in onze reeks over pensioenen voor zelfstandigen!

« Vorig | Volgend »

logo
Vlieghavenlaan 13
3140 Keerbergen

info@focusontalent.eu
0032(0) 496 54 49 29
0032(0) 15 52 70 74

linkedin-logo_318-50643-png

© Focus on Talent    Privacy Policy    Sitemap