Wat zijn de fiscale voordelen en het rendement van pensioenproducten? Tijd voor een grondige vergelijking!

Als zelfstandige kunt u zowel professionele als particuliere pensioenproducten onderschrijven. In de vorige artikels in deze blogreeks bespraken we de belangrijkste kenmerken van een aantal populaire pensioenvehikels. In elk geval is pensioensparen een veilige manier om te sparen en levert het u vaak een aantrekkelijk rendement en fiscaal voordeel op. Er zijn wel verschillen tussen de fiscale en financiële voordelen van diverse pensioenplannen. Dat maakt dat de ene formule al interessanter is dan de andere. Welk pensioenproduct zou uw eerste keuze moeten zijn? Om dat te weten te komen, vergelijken we in dit artikel pensioenformules op basis van hun fiscaal en financieel rendement.

Het fiscaal rendement van pensioenformules

Kiezen voor een pensioenvehikel kan op basis van de fiscale voor- en nadelen die het plan oplevert. De fiscale voordelen liggen op het vlak van de aftrekbaarheid van de premie. De nadelen zijn dan weer de premietaks – die kan van 0 % tot 4,4 % oplopen – en de belasting op de uitkeringen. Zonder in detail te treden, zien die voor- en nadelen er als volgt uit:

De premietaks is een verzekeringstaks die de verzekeraar inhoudt. De Wijninckxbijdrage is een extra taks verschuldigd op zogenaamd hoge aanvullende pensioenen.

De verzekeraar houdt de belasting op de uitkering in, samen met de sociale bijdragen. De eventuele gemeentetaks wordt via de jaarlijkse belastingaangifte verrekend.

Op basis van deze gegevens kunnen we een ranking uittekenen: welk pensioenplan scoort het best op vlak van de fiscale voordelen?

Het VAPZ staat afgetekend op de eerste plaats. Er is geen premietaks verschuldigd, terwijl de premie marginaal aftrekbaar is van het beroepsinkomen én een korting op de sociale bijdragen oplevert. In een aantal scenario’s wordt de uitkering zelfs niet belast, waardoor VAPZ het eerste pensioenvehikel is waar een zelfstandige voor moet kiezen.

Het pensioensparen komt op de tweede plaats. Een aantrekkelijk fiscaal voordeel, maar vooral de zeer lage taxatie op de uitkering en het ontbreken van verzekeringstaks maken dit product zonder twijfel keuze nummer twee. Die lage taxatie op de uitkering zorgt ervoor dat langetermijnsparen ook net voor het IPT en POZ uitkomt.

Wil dat zeggen dat IPT en POZ niet interessant zijn? Verre van, want het is pas met deze pensioenvehikels dat men een substantieel aanvullend pensioen kan opbouwen. Met premies tot maximum 3.666 EUR in VAPZ, 1.260 EUR in pensioensparen en 2.310 EUR in langetermijnsparen bouwt men geen indrukwekkend pensioenkapitaal op.

Wanneer men echter zeer beperkte spaarmiddelen heeft, gaat de voorkeur qua fiscaliteit toch uit naar het VAPZ.

Het financieel rendement van uw pensioenplan

Het fiscale voordeel heeft een enorme impact op het financieel rendement, wat ook logisch is. Hoe hoger het fiscaal voordeel, hoe hoger het netto beleggingsrendement wordt. Op basis van enkele standaardparameters krijgen we dit resultaat:

De ranking op basis van het financieel rendement bevestigt die van het fiscaal rendement. VAPZ is en blijft afgetekend het pensioencontract bij voorkeur. IPT lijkt met 2,68 % netto rendement niet zo interessant, maar dit willen we toch nuanceren. In de eerste plaats blijft 2,68 % een zeer aantrekkelijk rendement, want het gestorte geld wordt veilig belegd. U loopt geen risico. De inflatie is vooralsnog lager dan dat rendement, waardoor er een reëel spaareffect blijft bestaan. Bovendien weegt nog een vergeten aspect door: op een premie voor de IPT is geen sociale bijdrage verschuldigd. Het is geen voordeel in natura, maar een kost ten laste van de vennootschap. De premie pensioensparen, daarentegen, betaalt u via een inkomen waarop u eerst 20,5 % sociale bijdragen betaalde. Het effect van die bijdrage is niet in rekening genomen.

Zoals u merkt, leveren beide manieren van vergelijken uiteindelijk dezelfde conclusie op: het VAPZ is de eerste keuze voor zelfstandigen. Vervolgens kunt u opteren voor pensioensparen en/of een IPT.

Klaar om een pensioenplan af te sluiten? Dan is het tijd om een goede verzekeraar te kiezen. Hoe vindt u die? In de volgende aflevering bespreken we enkele aandachtspunten bij het kiezen van uw pensioenbeheerder!

« Vorig | Volgend »

logo
Vlieghavenlaan 13
3140 Keerbergen

info@focusontalent.eu
0032(0) 496 54 49 29
0032(0) 15 52 70 74

linkedin-logo_318-50643-png

© Focus on Talent    Privacy Policy    Sitemap