U wil beginnen met pensioensparen of uw portefeuille uitbreiden. Waarop moet u dan letten?

Het is intussen duidelijk dat een aanvullend pensioen voor zelfstandigen een interessant idee is. Het levert u vaak een mooi rendement en fiscaal voordeel op. Maar hoe kiest u vervolgens een goede pensioenverzekeraar? En zijn er nog andere aspecten waarop u moet letten? In dit artikel zetten we enkele aandachtspunten op een rij.

Langetermijnrelatie: kies uw verzekeraar en makelaar zorgvuldig

Een pensioenovereenkomst met een verzekeraar kan tot 45 jaar en zelfs nog langer blijven duren. U kiest dus best voor een verzekeraar en makelaar waarmee u jarenlang een goede relatie kunt hebben. Die keuze kunt u baseren op meerdere elementen.

Solvabiliteit

De Belgische verzekeringssector is zeer solvabel. Toch zijn er verschillen tussen de diverse verzekeringsondernemingen. Een verzekeraar met een consequent hoge solvabiliteitsratio heeft wellicht de voorkeur, hoewel dat voor de toekomst geen garantie biedt.

Belgische verankering

Belgische verzekeraars kunnen de voorkeur genieten boven buitenlandse partijen. Diverse buitenlandse spelers hebben zich sinds 2008 uit de levensverzekeringsmarkt teruggetrokken. Dat lijkt op zich niet erg voor de klanten met een pensioenverzekering: hun contract blijft gewaarborgd, soms via een andere verzekeraar, soms door een afgeslankte versie van de oude verzekeraar. Maar niets garandeert dat de nieuwe verzekeraar hetzelfde niveau van service en rendement zal blijven aanbieden. En ook de praktische nadelen van het beheer van die contracten suggereren dat Belgische verankering een argument kunnen zijn. De kans dat u bij dezelfde verzekeraar kunt blijven wanneer die in België verankerd is, is veel groter.

Knowhow

Dit element nemen mensen zelden in aanmerking, maar is nochtans zeer belangrijk. Kennis van zaken in de zeer complexe wereld van aanvullende pensioenen garandeert dat uw contract, ook bij discussies met bijvoorbeeld de fiscus, overeind blijft. Een goede verzekeraar licht u bijvoorbeeld in over de fiscale limiet op de premie van uw pensioenformule (zie verderop).

Stabiele winstdeelname

De winstdeelname is een bonusinterest die de verzekeraar kan aanbieden op pensioencontracten. Hoewel deze bonus strikt genomen geen deelname in de winst van de verzekeraar is, weerspiegelt ze toch het financiële resultaat op de beleggingen van die verzekeraar. Ook de winstdeelname werd vroeger door verzekeraars gebruikt om hun producten aan te prijzen. Een stabiele winstdeelname over de jaren heen is een belangrijker argument om voor een verzekeraar te kiezen dan een indrukwekkend piekmoment. Na een hoge piek volgen immers vaak enkele jaren met heel wat minder gunstige resultaten. Zo kan het totaalresultaat zelfs lager uitvallen dan bij stabiele winstdeelnames op lange termijn.

Gegarandeerd rendement

Verzekeraars speelden vroeger graag hun gegarandeerd rendement uit als argument. Sommigen doen dat nog steeds. Het gegarandeerd rendement is wel degelijk een element dat in de keuze kan meespelen. Het is echter niet zo belangrijk als sommigen doen uitschijnen. Dat rendement is immers alleen gegarandeerd voor iedere storting per jaar. Het rendement op de stortingen van volgend jaar kan anders en lager liggen. Een rendement van 0,75 % blijft beter dan een rendement van 0,50 %, maar het verschil op het einde van de rit is niet zo groot. Een hogere winstdeelname compenseert namelijk doorgaans het verschil. Met een lager gegarandeerd rendement heeft de verzekeraar iets meer vrijheid om een hogere winstdeelname toe te kennen.

Instapkosten

De instapkosten beïnvloeden uiteraard het rendement van een pensioenverzekering. Nochtans blijft die invloed beperkt door de fiscale voordelen op de premie. Toch vermijdt u liefst hoge instapkosten, want u krijgt er zelden of nooit een betere service voor. Anderzijds let u maar beter op voor verzekeraars of tussenpersonen die gratis of bijna voor niks werken. Niemand werkt gratis. Een polis zonder instapkosten betekent dan ook meestal een verzekering zonder service en ondersteuning bij bijvoorbeeld discussies met de fiscus. Instapkosten tussen 2 en 4 % zijn zeer redelijk. Vraag wel bij uw verzekeraar of tussenpersoon wat u precies als meerwaarde voor die kosten krijgt.

Fiscale limiet

Dit ligt voor de hand. De fiscus legt beperkingen op aan de premie van uw pensioenverzekering en daar moet u rekening mee houden. In het pensioensparen zit die beperking vrij simpel in mekaar. Maar in een IPT is de graad van complexiteit erg hoog. POZ spant echter de kroon in fiscale ingewikkeldheid. De 80 %-regel, want zo heet de fiscale limiet over aanvullende bedrijfspensioenen, is zeer complex en vraagt veel knowhow om correct te hanteren. Heel kort gesteld is de 80 %-regel een fiscale beperking van het aanvullend pensioen dat u kunt opbouwen, en dus ook van de premie die u kunt aftrekken. Die regel houdt rekening met uw huidig salaris, loopbaan, wettelijk pensioen en alle pensioenregelingen in de tweede pijler op uw naam.

Vraag uw verzekeraar of tussenpersoon altijd om een duidelijke uitleg over de fiscale limiet voordat u een keuze maakt. Vanzelfsprekend is hier de knowhow van de verzekeraar zeer belangrijk en mag daar ook een verloning aan vasthangen. Begin niet zelf te knutselen met de fiscale limieten: u zult er bijzonder veel tijd aan verliezen en dan nog riskeert u verkeerd te zijn.

Met deze aandachtspunten in het achterhoofd maakt u een weloverwogen keuze wat uw pensioenplan en uw verzekeraar betreft. In vijf afleveringen hebben we getracht u vertrouwd te maken met de ins en outs van aanvullende pensioenen voor zelfstandigen. Eén aspect willen we nog belichten: hoe kunt u het kapitaal in uw pensioenformule gebruiken om te investeren in vastgoed? Dat is een mogelijkheid waar heel wat zelfstandigen en bedrijfsleiders gebruik van maken. Maar op welke manieren kunt u dat doen? En wat zijn de aandachtspunten? Lees het in het volgende blogartikel!

« Vorig | Volgend »

logo
Vlieghavenlaan 13
3140 Keerbergen

info@focusontalent.eu
0032(0) 496 54 49 29
0032(0) 15 52 70 74

linkedin-logo_318-50643-png

© Focus on Talent    Privacy Policy    Sitemap