Zette u net uw eerste stappen als freelance consultant? Of bent u al jarenlang zelfstandig ondernemer? Jong of oud, het is altijd een goed idee om na te denken over uw pensioen. Het wettelijk pensioen is in België namelijk niet riant. Daarom zetten heel wat mensen via een of andere vorm van pensioensparen nu geld opzij voor later. Wist u dat u dat ook als zelfstandige kunt doen? In deze reeks blogposts staan we stil bij een aantal aanvullende pensioenen voor ondernemers: Welke pensioenformules zijn er? Wat zijn hun voordelen? Op die manier helpen we u een passende formule kiezen. Maar voor we dieper ingaan op de verschillende vormen van pensioensparen voor professionals, lichten we toe waarom u überhaupt voor een aanvullend pensioen zou kiezen.

1.1       Pensioensparen is een noodzakelijke aanvulling

De belangrijkste reden om een aanvullend pensioen op te starten, is dat het gewoonweg een noodzakelijke aanvulling is. Afhankelijk van de bron kan een zelfstandige een wettelijk pensioen verwachten van gemiddeld 800 tot 1.000 EUR. Een werknemer staat er iets beter voor, met een gemiddelde van 1.200 tot 1.500 EUR. Maar die bedragen zijn sowieso te laag. Kijk maar even naar de gemiddelde kostprijs van een woonzorgcentrum voor bejaarden: 1.750 EUR per maand. Het wettelijk pensioen volstaat dus maar zelden om de kost van een rusthuis op te vangen. En al helemaal niet voor zelfstandigen. Een aanvulling op dat wettelijk pensioen, met fiscaal voordeel, is dan ook pure noodzaak.

1.2       Een aanvullend pensioen is veilig

1.2.1       Juridische bescherming

Aanvullende pensioenverzekeringen krijgen in België bijzonder sterke juridische bescherming. Naast heel wat andere beschermingsmechanismes geldt bijvoorbeeld dat, ongeacht de vorm, een pensioenverzekering alleen door de verzekeringnemer kan worden afgekocht. Schuldeisers, zelfs de fiscus, kunnen de reserve van een pensioencontract niet opeisen. Sterker nog: de uitkering op eindvervaldag komt altijd toe aan de begunstigde bij leven. Niemand, ook een ex-partner niet, kan een recht doen gelden op die uitkering. We willen er hier wel op wijzen dat een echtscheiding een eigen problematiek kent op het vlak van aanvullende pensioenen. Deze problematiek overstijgt echter het doel van deze blogpost, dus we kunnen er hier niet op ingaan.

1.2.2       Solvency II

Wanneer u voor een aanvullend pensioen spaart, legt u bij een verzekeraar geld opzij voor zeer lange tijd. Het zogenaamde tegenpartijrisico, ofwel het risico op faling van de verzekeraar, is dan ook een belangrijk aandachtspunt. België én Europa zien echter streng toe op de solvabiliteit van verzekeraars en laten geen fouten meer toe. De Belgische verzekeraars scoorden in 2017 overigens zeer goed: met een gemiddelde solvabiliteitskapitaalvereiste van 192 % tonen de verzekeraars aan dat ze een substantieel hoger eigen vermogen hebben dan volgens de wetgever vereist is. De Belgische verzekeringssector is solvabel, wat betekent dat bij een Belgische verzekeraar uw geld veilig geparkeerd staat.

1.2.3       Contractueel minimumrendement

Verzekeraars bieden contractueel een minimumrendement aan. Dat geldt in elk geval voor polissen die u onderschrijft in tak 21. Polissen in tak 23, de andere vorm van pensioenverzekering, worden gekoppeld aan beleggingsfondsen. Daarbij krijgt u als klant geen enkele garantie op een minimumrendement. In tak 21 kan het minimumrendement gelijk zijn aan nul, maar dan nog krijgt u minstens een kapitaalsbescherming. De meeste polissen gaan verder en garanderen een hoger rendement. Momenteel is 0,75 % de gangbare norm. Daarbij verplicht de verzekeraar zich er contractueel toe om de netto storting voor het lopende jaar een rendement toe te dichten van ten minste 0,75 % voor de hele looptijd van het contract. Dat minimumrendement kan weliswaar verschillen van jaar tot jaar.

1.3       Pensioensparen is fiscaal aantrekkelijk

Dit laatste argument is er natuurlijk een dat veelvuldig wordt uitgespeeld. Wanneer u spaart voor uw aanvullend pensioen, kunt u de premie fiscaal in mindering brengen. En dat fiscale voordeel is een goede zaak. Op die manier overstijgt het netto beleggingsrendement van spaarverzekeringen immers het inflatietempo.

Spaart u al voor uw pensioen? Zoekt u een bijkomende formule voor nog meer voordeel? Of begint u net de markt te verkennen? Met deze blogreeks over pensioensparen voor zelfstandigen zorgen we ervoor dat u meteen mee bent en een weloverwegen keuze kunt maken. Blijf ons volgen om de volgende artikels als eerste te lezen!

| Volgend »

logo
Vlieghavenlaan 13
3140 Keerbergen

info@focusontalent.eu
0032(0) 496 54 49 29
0032(0) 15 52 70 74

linkedin-logo_318-50643-png

© Focus on Talent    Privacy Policy    Sitemap